Til seneste kommentar

Hva gjør jeg om jeg ikke finner ledig bil til ferien?

Tar dere inn flere biler, og når blir de tilgjengelige for reservasjon?

Hva gjør jeg dersom jeg ikke finner ledig bil til ferien (påsken, julen, sommerferien, etc.)?

Kan man sette seg på venteliste, eller få tildelt bil fra eksternt utleieselskap dersom det ikke er noe ledig?
Bilkollektivet

Kommentarer

 • Tar dere inn flere biler i perioder med stor etterspørsel?
  I ferier og perioder med høy etterspørsel øker vi bilflåten så langt det lar seg gjøre (praktisk og økonomisk) slik at så mange medlemmer som mulig skal få bilen de ønsker.

  Får alle medlemmene bil i ferier dersom de ønsker det?
  Som en bildeletjeneste har vi rett og slett ikke mulighet til å tilby alle medlemmer en bil f.eks. i sommerferien. Vi er nødt til å dele på bilene vi har mulighet til å ta inn. Antall biler vi kan ta inn er avhengig av hvordan etterspørselen er ellers gjennom året også. For å tilby biler til prisene vi har i dag, kan vi ikke ta inn et stort volum ekstra biler for en kortere periode og videre la de stå med dårlig utnyttelse resten av året. Dette ville medføre betydelige økte kostnader og vi ville da vært nødt til å øke prisene for medlemskap og leie ut til våre medlemmer også.

  Når blir bilene tilgjengelige for reservasjon?
  Alle nye biler slippes fortløpende i det vi får de utplassert.
  Ved større slipphender det at vi informerer om dette på Facebook og Instagram, så følg med der.

  Kan man stille seg på venteliste eller få prioritet?
  Vi har flere medlemmer som også ønsker seg bil til sommeren og ferier.
  Måten vi derfor gjør det på er at «første mann til mølla» får bilene som blir lagt ut i bookingsystemet. På denne måten får alle våre medlemmer/andelseiere like muligheter til å skaffe seg bil.

  Kan man få leiebil dersom det ikke er noe ledig?
  Tidligere leide vi inn ekstra biler gjennom eksterne utleieselskaper, typisk 30-50 biler for periodene med størst etterspørsel, og fordelte tapet via økte kostnader på alle medlemmene. I dagens situasjon hvor vi er nødt til å prioritere bruken av ressurser hos våre ansatte for å holde dagens bilflåte operativ, og samtidig har et stort press på å holde kostnader og priser nede, er dette dessverre ikke mulig. I en organisasjon som deler biler, vil det i enkelte perioder være større etterspørsel enn tilgang på biler.


  Haakon

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle. Din e-post vises aldri offentlig.